Chính Sách Nhân Sự & Chế Độ Đãi Ngộ

Với triết lý xây dựng môi trường làm việc trên cơ sở của sự "TÔN TRỌNG", ZADEZ Việt Nam là nơi để các thành viên thể hiện tối đa năng lực và nhận lãnh xứng đáng thành quả đạt được. Khi trở thành thành viên chính thức của ZADEZ Việt Nam, bạn sẽ nhận được các quyền lợi sau: